හුවාවි ෆෝන් වලට ගූගල් තහනම මාස තුනහමාරකට කල් යයි

Wednesday, May 22, 2019 0 Comments

ලෝකයේ දෙවන විශාලතම ජංගම දුරකථන නිෂ්පාදනායතනය ලෙස සැලකෙන හුවාවි සමාගම පෙරේදා අනපේක්ෂිත ගැටලුවකට ලක්වූයේ සිය මෘදුකාංගවලින් ඇමරිකානු නිෂ්පාදන ඉවත් කළ යුතු බවට ඇමරිකානු රාජ්‍ය වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව ලබාදුන් තීරණය සමගයි.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News