ජනපති සමාව සවස ලබාදේ - ඥාණසාර හිමි නිදහස්

Thursday, May 23, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/05/GALAGODA-ATTE-FREE.html
ධිකරණයට අපහාස වන ලෙස ක්‍රියාකිරීම නිසා වසර 6 ක සිර දඩුවමක් විඳිමින් බන්ධනාගාරගතව  සිටි
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News