සේවය හැර ගිය පොලිසියේ 6,500ක් නැවත එන්න සුදනම්

Wednesday, May 29, 2019 0 Comments

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පසු රට තුළ පවතින ආරක්ෂක තත්ත්වය සලකා රාජ්‍ය ආයතන සහ පාසල් ඇතුළු වැදගත් ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සේවය හැරගිය පොලිස් නිලධාරින් නැවත සේවයට එක් වීමට සූදානම්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News