ලක්ෂ 60 ක් වැය කර නිර්මාණය කළ ලෝක කුසලාන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේමා ගීතය

Saturday, May 25, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/05/60-sl-cricket-theme-song-world-cup-2019.html
බන 30 වනදා සිට මාස දෙකහමාරක් පමණ කාලයක් තිස්සේ පැවැත්වෙන 2019 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන තරගාවලිය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේමා ගීතය එළි දැක්වීම
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News