අමිත් වීරසිංහට ඇප නෑ යළි 4 දක්වා රිමාන්ඩ්

Wednesday, May 29, 2019 0 Comments

මහසොන් බළකායේ නායක අමිත් වීරසිංහ ලබන 4 වැනි දා තෙක් තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරන
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News