රුපියල් මිලියන 1,122 ක් වටිනා ඖෂධ කල් ඉකුත්වීම නිසා අයින් කරල

Wednesday, May 29, 2019 0 Comments

ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් නිසි ලෙස කටයුතු නොකිරීම  නිසා 2015 හා 2016, 2017 යත වසර තුන තුළදී රුපියල් මිලියන එක්දහස් එකසිය විසිදෙකක ඖෂධ කල් ඉකුත්වීම හේත්තුවෙන් ඉවත් කර තිබෙන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News