බේරුවල සෝදිසි මෙහෙයුමකින් 10ක් අත්අඩංගුවට

Wednesday, May 29, 2019 0 Comments

බේරුවල පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත් වෙමිරාප්පුර, මත, මාලිගා , මිලාගාධ, හයිඩාගොඩ, පැලස් පාක්, කෝපියාවත සහගොරකාදුව යන ප්‍රදේශ කිහිපයක සිඳුකළ සෝදිසි මෙහෙයුමේදී 27 jkod සැකකරුවන් 10 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බව බේරුවල පොලීසිය පවසයි.
යුද හමුදා, ගුවන් හමූදාව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News