තවුහිත් ත්‍රස්තයින් 1000ක් කඳවුරු 17කින් පුහුණුව ලබලා

Thursday, May 23, 2019 0 Comments


දිවයිනේ ප්‍රදේශ ගණනාවක ජාතික තවුහිත් ජමාත් ත්‍රස්ත සංවිධානය විසින් පවත්වාගෙන ගිය කඳවුරු 17 කදී දහසකට අධික පිරිසක් පුහුණුව ලබා ඇති බව පොලිස් විමර්ශනවල දී අනාවරණයවී තිබේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News