පාසල් පැවැත්වීම අසාර්ථකයි - කොළඹ දහස් ගණන් එන පාසල්වල ළමයි 100ට අඩුයි

Monday, May 06, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/05/100less-school.html#more

දෙවන පාසල් වාරය අද (06දා) දින ආරම්භ වුවද, ලංකාවේ අතිබහුතරයක් පාසල්වල ශිෂ්‍යයන් පැමිණීම සියයට අඩු අගයක් බව වාර්තා වේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News