බොම්බ පුපුරවනවැයි කී වෑන් එකයි බයික් එකකුයි සොයාගෙන

Wednesday, April 24, 2019 0 Comments


බෝම්බ සහිතව නගරයේ සැරිසරන බවට ඊයේ පොලිසිය මගින් අනතුරු හැඟවූ සෝදිසියෙන් සිටින්නැයි
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News