නව ආරක්ෂක ලේකම් දයා රත්නායක

Wednesday, April 24, 2019 0 Comments


විවාදයට තුඩුදුන් ක්‍රියාකලාපයෙන් හා ප්‍රකාශ ලබාදීම් වලින් පසු හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු වෙනුවට නව ආරක්ෂක ලේකම් ලෙස හිටපු හමුදාපති දයා රත්නායක මහතා රජය මගින් පත්කර තිබෙයි.

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News