මධුෂ්ට ඕන වුනේ ප්‍රසිද්ධිය විතරයි - අත්අඩංගුවේ පසුවන කංජිපානි ඉම්රාන් කියන මෙතෙක් නෑසූ කතා

Thursday, April 11, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News