මරාගෙන මැරුණ අය උගත් සල්ලි තියන අය කාන්තාවකුත් ඒ අතර හිටියා - රුවන්

Wednesday, April 24, 2019 0 Comments

පල්ලි හා සංචාරක හෝටල් ඉලක්ක කර ගනිමින් එල්ල වූ මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාර සඳහා පැමිණි 9 දෙනා අතර කාන්තාවක් ද සිටින බව ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතා අද පෙරවරුවේදී විදේශ මාධ්‍යෙව්දීන් අමතමින් පවසා තිබේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News