ලයිට් කපන්නේ වේලාවල් තුනකදී - විදුලි බල මණ්ඩලය අවසානයේ දන්වයි

Sunday, March 24, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/03/power-cut-time-2019.html#more
දෛනිකව උදෑසන සහ සවස් කාලයේ පැය කිහිපයක කාලයක් විදුලි කප්පාදු කිරීමට සිදුවන බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පවසයි.
එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීයෙකු සඳහන් කළේ,
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News