තිලිණ බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් එජාපයට

Monday, December 10, 2018 0 Comments


මධ්‍යම පළාත් එජනිස හිටපු අමාත්‍ය තිලිණ බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල්
වික්‍රමසිංහ මහතා හමුවී අද

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමාජිකත්වය ලබා ගත්තේය.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨයින් සමග එක්ව ඔහු සාකච්ඡාවකද නිරත විය.
තිලිණ බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා පළාත් සභාවේ හිටපු ඇමති ප්‍රමිත තෙන්නකෝන් මහතාගේ ඥාති සහෝදරයකු වන අතර හිටපු ඇමති ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතාගේ වැඩිමහල් සහෝදරයාගේ පුත්‍රයාය. ඔහු මධ්‍යම පළාත් සභාවේ ක්‍රීඩා,යෞවන කටයුතු ඇමති ධුර දැරුවේය.

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News