අගමැතිවරු දෙදෙනෙකු නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ අර්බුදයක් - TRT නාලිකාව වාර්තා කළ හැටි

Saturday, November 03, 2018 0 Comments

තුර්කිය පදනම් කරගෙන චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය ඔස්සේ

ලෝකය පුරා විකාශය වන TRT World නාලිකාව සිය 'නිවුස් මේකර්ස්' විශේෂාංගය සඳහා අද(3) තෝරාගෙන තිබුනේ 'අගමැතිවරු දෙදෙනෙකු නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ අර්බුදයක් ' යන්නයි.
එහිදි ලංකාවේ පවතින දේශපාලන අර්බුදය විග්‍රහ කර තිබුනේ පහත පරිදිය.

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News