රංගෙ බණ්ඩාර ඔයා එන්නැද්ද අපට - එස්බී දීපු කෝල් එක

Saturday, November 03, 2018 0 Comments

මේ සමග පළවන්නේ එජාප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංගෙ බණ්ඩාරය තම කණ්ඩායමට ඇමතිකමක් සමග එන්නැයි ඇරයුම් කරමින් එස්බී දිසානායක විසින් ලබාදුන් දුරකථන ඇමතුමකි. මෙය අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී රංගෙ බන්ඩාර විසින් මාධ්‍ය වෙත නිරාවරණය කළේය.


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News