ජනපති ක්‍රියා කරේ නීතියට පටහැණිවයි - ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතීඥ ගෝමින් දයාසිරි

Friday, November 09, 2018 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News